STARŠI‎ > ‎

Projekt Varno v vrtec in v šolo

Varno v vrtec in šolo

 

Koordinatorka projekta: Melanija Zobec

Glavni cilj: aktivno in izkustveno učenje prilagojeno starosti in sposobnostim otrok.

Trajanje projekta: v dveh delih 1. del od sept. do nov., po zimskih počitnicah do 31. 5.

Vključene skupine: Ježki, Mravljice, Čebelice, Metuljčki, Zajčki, Medvedki in Slončki.

Dejavnosti v 1. delu:

- sprehodi s spoznavanjem prometnih poti, varno hojo in varnim prečkanjem ceste,

- pogovor o varnostnih sredstvih v prometu in uporaba le-teh v prometu (odsevni      brezrokavnik, kresnička, svetla oblačila, varnostni pas),

- obeleženje tedna prometne varnosti,

- vožnja s kolesom po poligonu na igrišču vrtca in upoštevanje prometnih znakov.

Dejavnosti v 2. delu:

- sprehodi ob upoštevanju pravil v prometu,

- pogovor o varni vožnji v avtomobilu (uporaba varnostnega pasu, varnostnega sedeža, opozarjanje na nevarnost uporabe mobilnega telefona v avtomobilu ipd.),

- izdelava rampe za avtomobile,

- vožnja po klančini,

- prometni poligon z gibalnimi pripomočki (stožci, klančine), prometnimi znaki in , štafetne igre ipd.

- delavnica na temo varno v vrtec in v šolo.