STARŠI‎ > ‎

POMEMBNO

ORGANIZACIJA IN DELOVNI ČAS

Poslovni čas vrtca: od 5.30 do 16.30

DNEVNI PROGRAM AKTIVNOSTI:

5.30 – 8.00      sprejem otrok, igre po želji

6.00                  zajtrk

8.00 – 8.30      malica

8.30 – 10.00    vodene dejavnosti

10.00                sadna malica

10.15 – 11.30  vodene dejavnosti na  prostem, igra na igrišču,          

                          sprehodi, priprava na kosilo

10.30 – 11.00  kosilo za otroke 1. starostnega obdobja

11.00 - 12.00   kosilo za otroke 2. starostnega obdobja

12.00 - 14.00   počitek, umirjene dejavnosti

14.00                popoldanska malica

14.00 – 15.00  igre po želji

15.15 - 16.30   združevanje otrok, igra, odhajanje domov

VPIS IN IZPIS OTROK

VPIS

Večino otrok sprejmemo v mesecu septembru. Na morebitna prosta mesta v skupini otroke sprejemamo skozi vse leto.

Vlogo za sprejem otroka v vrtec dobite na spletni strani vrtca oz. šole, oddate jo v tajništvu šole.

IZPIS

Izpis je mogoč med in ob koncu leta. Pri tem je potrebno upoštevati 30 dnevni odpovedni rok.

Vse otroke, ki odidejo v šolo, je potrebno iz vrtca pravočasno izpisati.